Gimnazjum Nr 2 - Städt. Volksschule

   Szkoła zbudowana została w latach 1901-1905 według projektu konkursowego Maxa Schönberga z Lipska; z użyciem form neorenesansowych, nawiązujących do niemieckiego wczesnego renesansu. Budynek zaprojektowany jest na rzucie litery „L", trzykondygnacyjny, nakryty wysokim dachem.

   Szkoła posiada trzy wejścia od strony frontowej, trzy klatki schodowe oraz trzy niezależne wyjścia na boisko odrębne dla każdego wyznania: skrzydło wschodnie przeznaczone było dla ewangelików, w skrzydle frontowym w części środkowej początkowo mieściła się szkoła żydowska, w skrzydle frontowym w części zachodniej uczyli się katolicy.

Die Schule wurde in den Jahren 1901-1905 nach Wettbewerbsentwürfen vom Max Schönberg aus Lipsk erbaut. Das Gebäude besitzt Stillelemente der Neurenaissance mit dem Bezug auf deutsche Frührenaissance. Die Schule wurde auf dem Grundriss des „L“ Buchstaben mit drei Stockwerke und hohem Dach entworfen. Sie besitzt drei Eingänge von der Hauptseite, drei Treppenhäuser und drei separate Eingänge auf den Sportplatz, jeweils für ein anderes Glaubensbekenntnis: Der Ostflügel war für die Protestanten reserviert, im Hauptflügel befand sich die frühere jüdische Schule und im Westteil waren die Katholiken untergebracht.